Бон сува слива

200г

Дознај повеќе

Бон сува смоква

200г

Дознај повеќе

Бон сува урма

200г

Дознај повеќе

Бон сува кајсија

200г

Дознај повеќе

Бон сува брусница

100г

Дознај повеќе

Бон суво грозје

100г

Дознај повеќе

Бон кокос

100г

Дознај повеќе

Бон свежа урма

600г

Дознај повеќе